تور گرجستان

 

هتل تک تفلیس

Georgia Hotel

تور تفلیس - Georgia  

حرکت دوشنبه،پنجشنبه

 4 روز و 3 شب

تور تفلیس ، باتومی - Georgia  

حرکت دوشنبه،پنجشنبه

 9 روز و 8 شب

 

Hotel: Tbilis

Valid:30Oct16

Pkg:GEO95/02

هتل: تفلیس

ناریخ اعتبار: 95/08/09

شماره پکیج:GEO95/02

AirLine TABAN

Valid:30Oct16

Pkg:GEO95/02

هواپیمایی: تابان

ناریخ اعتبار: 95/08/09

شماره پکیج:GEO95/02

AirLine: TABAN

Valid:30Oct16

Pkg:GEO95/02

هواپیمایی: تابان

ناریخ اعتبار: 95/08/09

شماره پکیج:GEO95/02

 

 

 

 

 

درباره تفلیس - Georgia

 

تور تفلیس - Georgia  

حرکت همه روزه

 6 روز و 5 شب

 

مجری مستقیم تور گرجستان

زمینی ، هوایی

 

 

 

Bus: 25 Pax

Valid:30Oct16

Pkg:GEO95/02

اتوبوس: 25 نفره V.I.P

ناریخ اعتبار: 95/08/09

شماره پکیج:GEO95/02