تور آنکارا ویژه مسافرین سفارت

تور آنکارا ویژه مسافرین سفارت

تور آنکارا

 

خدمات آنکارا - Ankara

 ویژه مسافرین سفارت آنکارا

تور آنکارا - Ankara

 3 روز و 2 شب

تور آنکارا - Ankara  

 3 روز و 3 شب

 

فـرم کــانــادا : تـوریستـی - وكالت نامه - V.A.C

فرم انگلیستوریستی - دانشجویی - اسپانسر

فرم آمریکا: DS160 - وکالت نامه - وقت سفارت

 Airline: Mahan AIR

 ValidOnDate:21Sep16

 Package No: ANK94/3

 هواپیمایی: ماهان ایر

 تاریخ اعتبار: 95/06/31

 شماره پکیج:ANk94/3

 Airline: Iran Air

 ValidOnDate:18Mar17

 Package No:ANK94/3

هواپیمایی: ایران ایر

تاریخ اعتبار: 95/12/28

شماره پکیج: ANk94/3

 
 

 

 

 

 
 

درباره آنکارا - Ankara

 
 

تور آنکارا - شرکت روز به روز گشت

خدمات سفارتی آنکارا ویژه مسافرین سفارت

آمریکا - کانادا - انگلیس - تایوان